banner

AANVULLEND AANBOD en INDIVIDUELE VERWIJZING

Creatieve en kunstzinnige werkwijzen kunnen iets toevoegen aan een begeleidingstraject.
Waar je soms al pratend en met de gebruikelijke hulpmiddelen niet goed verder komt,
kunnen creatieve technieken werken als eye-openers of stroomversnellers.

Ze zijn ook bijzonder functioneel voor mensen die meer visueel dan verbaal zijn ingesteld, of die, tijdelijk misschien, zijn gebaat met de meer indirecte benadering van de omweg via een metafoor of verhaal.
Daarom zie ik mijn werkwijze ook als mogelijke aanvulling op andere vormen van begeleiding.

Ik werk graag samen met collega-begeleiders die een cliënt naar mij verwijzen voor twee à drie werkbijeenkomsten (zie ook onder “probleemverkenning” en “studiekeuzebegeleiding”) Ik denk met name aan schooldecanen, begeleiders in de Arbeidsvoorziening en in reïntegratietrajecten en in speciale arbeidsgerichte inburgeringstrajecten. Ik werk met (jong)volwassenen vanaf 16 jaar.

In een situatie van verwijzing maak ik nauwkeurige afspraken over informatieoverdracht, feedback en taakafbakening.

Voor studenten, werkende jongeren en uitkeringsgerechtigden die deze verwijzing niet vergoed krijgen, geldt een speciaal laag tarief.
Vluchtelingen zijn welkom tegen het speciale tarief van € 5,- per bijeenkomst.