banner

STUDIEKEUZEBEGELEIDING

“Een studie kiezen is belangrijk, je slaat een richting in die bepalend is voor de rest van je leven....”   – maar wat moet je kiezen?
Internet, open dagen, gesprekken met je decaan: aan extra informatie heb je waarschijnlijk geen behoefte, wel aan:

  • jezelf een goede voorstelling maken van wat een bepaalde studie voor jou betekent
  • echt weten wat je wilt
  • goed omgaan met de druk die je voelt

Als je er op een bepaald moment niet meer uit komt, kan begeleiding door iemand van buiten je directe omgeving je soms een zetje in de goede richting geven.
Eerst zetten we alles wat je al hebt gedaan op een rijtje.
Daarna ga je op een creatieve en speelse manier aan de slag om op het spoor te komen van wat jou beweegt en motiveert. Dan ga je in de veelheid van informatie ontdekken wat voor jou het belangrijkste is. Als het nodig is kunnen we ook dieper ingaan op jouw manier van keuzes maken.
Twee à drie werkbijeenkomsten zijn meestal genoeg om weer verder te kunnen.

 

 

 

 

LOOPBAANBEGELEIDING

In je werkomgeving heb je waarschijnlijk te maken met voortdurende verandering en nieuwe ontwikkelingen. Dat vraagt om aanpassing én biedt kansen.
Het valt niet altijd mee om werk te krijgen of te houden dat je als zinvol ervaart en om je eigen loopbaan te “managen”.
Het kan prettig en nuttig zijn om begeleiding te vragen in bv. de volgende situaties:

  • je zoekt een klankbord om te reflecteren op ontwikkelingen binnen je werk
  • je bent toe aan iets nieuws en je hebt een steuntje nodig om dat uit te diepen en in in gang te zetten
  • je wilt je inspiratie (terug) vinden
  • je bent er een tijd uit geweest en zoekt ondersteuning bij het weer invoegen in het arbeidsproces
  • je wilt bewust(er) vorm gaan geven aan je loopbaan
  • je wilt reflecteren op de samenwerking met collega’s of leidinggevenden

Creatieve methoden zijn heel geschikt om situaties te verhelderen, om je wensen en mogelijkheden te verkennen en om je drijfveren aan te boren. Ze kunnen ook hulp bieden bij het lastige proces van selecteren en kiezen.