banner

TARIEVEN

Tarieven per individuele bijeenkomst
(ong. 2 uur, incl. materiaalkosten):

€ 75,-    : voor ieder met een bruto maandinkomen van minimaal € 4500,-

€ 65,-    : voor ieder met een bruto maandinkomen van € 1500,- tot € 4500,-

€ 35,-    : voor werkende jongeren tot 23 jaar, studenten en uitkeringsgerechtigden

Voor vluchtelingen aan het eind van hun inburgeringsfase geldt een aangepast tarief van € 5,-

Voor het intake-gesprek wordt half tarief gerekend.

Tarieven voor workshops en cursussen
worden overeengekomen bij de programmering van de workshop of de cursus.
Voor de tarieven van actuele open workshops – zie Workshops en cursussen

 

Duur van een individueel traject:
Elk traject begint met een verkennend gesprek waarin je je vraag stelt en aangeeft wat je nodig hebt, waarna we samen kijken of mijn aanbod aansluit bij jouw vraag.
Als dat van beide kanten zo ervaren wordt, formuleren we samen het doel van de begeleiding.
Je krijgt van mij een trajectvoorstel en een inschatting van het aantal te volgen bijeenkomsten. Dat blijft een inschatting, omdat een begeleidingstraject, en zeker een traject met creatieve middelen, een ontdekkingstocht is waarin je van te voren niet precies weet wat je tegenkomt.
Bij het maken van afspraken balanceren we dan ook tussen het ruimte geven aan verrassingen in het traject en de praktische behoefte aan overzicht en, o.a. financiële, begrenzing.

Ik ga uit van tenminste twee werkbijeenkomsten van ongeveer twee uur.
In een langer begeleidingstraject plannen we om de twee à vier weken een bijeenkomst.
Trajecten duren bij voorkeur niet langer dan negen maanden.