banner


ZINVOL  OMGAAN  MET  VERANDERING

Leven is veranderen. Sommige veranderingen overkomen ons, andere zetten we zelf in gang, maar elke verandering betekent dat we ons moeten heroriënteren. Zeker als een verandering plotseling komt, kunnen we even de weg kwijt zijn.
Ook bij een welkome verandering kun je de behoefte voelen om je te bezinnen op waar je staat, zodat je bewuster je weg kunt vervolgen.
Creatieve begeleiding kan op zo’n moment steun bieden en middelen aanreiken om je weg weer te openen. Je kunt bv.:

 • een biografie maken
 • je bezinnen op levensfasen
 • levensthema’s opsporen
 • werken aan acceptatie
 • je zelfbeeld bijstellen of verruimen
 • nieuwe mogelijkheden verkennen en keuzes maken

 

 

 

PERSOONLIJKE  GROEI:  ONTWIKKELING  EN  VERSTERKING

Coaching kan je helpen om effectiever en bevredigender te opereren in je dagelijks leven, op je werk, in je sociale contacten.
Je krijg manieren aangeboden om te reflecteren op situaties waarin je je anders zou willen gedragen en je kunt je zwakke en sterke kanten onderzoeken.
Creatieve begeleiding biedt geen vaardigheidstraining, maar heeft als uitgangspunt dat een verandering in gedrag tot stand kan komen als je in contact komt met je drijfveren. Van daaruit kun je werken aan verdere ontplooiing.

In een “groei-“traject kun je je bv. bezig houden met:

 • vergroting van zelfinzicht
 • op een nieuwe manier omgaan met je verleden
 • op een creatieve manier situaties verkennen
 • remmende overtuigingen en blokkades opsporen en werken aan verandering
 • een manier vinden om om te gaan met tegenstellingen en conflicten
 • doelen bepalen en grenzen stellen